Det digitala verktyget som får hela ditt projekt att arbeta säkrare.

E-postadress

Telefonnummer

Jag vill komma igångJag vill veta mer

Wästbygg teknar ramavtal med BuildSafe

BuildSafe är ett digitalt verktyg där hela projektet kan rapportera, följa upp och analysera risker och störningsmoment på byggarbetsplatsen. Verktyget används dels för planerade inspektioner och för rapportering av observationer, tillbud och olyckor. Hela projektorganisationen kan enkelt läggas till som användare så att alla både kan ta emot avvikelser som de ansvarar för samt själva rapportera sina observationer. Genom att all rapportering sker digitalt har projektledningen konstant tillgång till nyckeltal och statistik i realtid som talar om hur projektet mår.

Hur BuildSafe skapar värde i ditt projekt:

  • Korta ner ledtider – hela projektorganisationen involveras i arbetsmiljöarbetet och kritisk information når rätt person snabbare.
  • Spar tid på administration – protokoll och separata arbetsorder kopplade till avvikelser skapas och skickas automatiskt efter ronden.
  • Fokusera på rätt saker – tillgång till data i realtid visar vilka riskområden och underentreprenörer som behöver mest uppmärksamhet för tillfället.
  • Höj lägstanivån – förser hela projektet med rätt verktyg för att snabbt identifiera risker och störningsmoment i produktionen.

Verktyget kan avropas för de projekt som önskar.
Projektavtal tecknas av platsledningen och belastar projektens egna budget.

För att få mer information eller påbörja ett avrop, lämna era uppgifter i rutan till höger här på hemsidan eller kontakta Aleksandar Pajic på hans uppgifter nedan:

Aleksandar Pajic
Telefon: 0708-169 910
Mail: aleks@buildsafe.se

BuildSafe Logo

Där hela projektet rapporterar, följer upp och utvärderar risker och störningar i produktionen

Inspektioner

Genomför inspektioner och allokera avvikelser direkt till ansvariga. Ladda enkelt upp egna checklistor.

Rapportering

Alla i projektet kan ta emot avvikelser och rapportera observationer, tillbud och olyckor – direkt i telefonen.

Involvering

Bjud in hela projektet och fördela behörigheter – en plattform för Wästbygg, Byggherre och UE.

Statistik

Få full översikt över projektet – information om avvikelser, ledtider och trender uppdateras i realtid.

BuildSafe - Där hela projektorganisationen rapporterar, följer upp och utvärderar risker

Snabbt att komma igång, lätt att använda.

BuildSafe på 2 minuter

Används på hundratals projekt i Sverige

E-postadress

Telefonnummer

Jag vill komma igångJag vill veta mer

BuildSafe minskar risk i byggprojekt