Allmänna villkor för mobilapplikation

Följande information är hämtad från Allmänna villkor som signeras i samband med tecknande av företagskonto. För mer information kontakta ert företags kontoägare, projektledare om ni är inbjudna till ett annat bolags projekt alternativt support@buildsafe.se.

 1. Datahantering

 1. Registrering av Användare. Det åligger Kunden att registrera de Användare som via Kunden skall tillåtas att utnyttja Tjänsten. Kunden ansvarar gentemot BuildSafe för samtliga av Kunden registrerade Användare i enlighet med dessa Allmänna villkor.
 2. Rättigheter till Innehåll. Allt Innehåll förbli Kundens egendom. BuildSafe äger dock rättigheten att använda Innehåll från Kunden för att förbättra, utveckla och förändra sina Tjänster, för att sammanställa statistik och annan försäljningsinformation samt för tillhandahållande av Analystjänster.
 3. Tillstånd och samtycken. Kunden förbinder sig vidare att inhämta samtliga erforderliga tillstånd och eventuella samtycken för behandling av personuppgifter i enlighet med dessa Allmänna villkor innan Innehåll överförs i Tjänsten.
 4. Personuppgifter. För att Kunden samt de av Kunden registrerade Användarna ska kunna använda Tjänsten, måste Kunden tillhandahålla vissa uppgifter till BuildSafe om Användare och företrädare för Kunden, såsom exempelvis fullständigt namn, e-postadress, kontaktuppgifter etc. BuildSafe kommer att behandla dessa personuppgifter i syfte att administrera och fullgöra sina skyldigheter inom ramen för Tjänsten och för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till Tjänsten. Det åligger Kunden att inhämta erforderliga samtycken från dessa personer och tillse att samtyckena omfattar de åtgärder som BuildSafe behöver för att bearbeta, lagra och hämta personuppgifter och information genom användning av ”cookies” eller annat.

 2. Support och Underhåll

 1. Support tillhandahålls till av Kundens angivna personal. Supporten tillhandahålls via:
  1. e-post: support@buildsafe.se
  2. supportchatt via BuildSafes hemsida:
  3. samt, telefon och skype: kontaktuppgifter tillgängliga på www.buildsafe.se