LÖPANDE RAPPORTERING

Ger alla möjligheten att rapportera

Stöd för rapportering av observationer, tillbud och olyckor via mobilapplikationen, även offline

Platsledningen får en översikt över allt som rapporteras in och kan skapa åtgärder och feedback
Guidade flöden hjälper användarna att fylla i korrekt och nödvändig information
Device mobile

Alla observationer, tillbud och olyckor kan rapporteras anonymt – på så sätt sänks tröskeln för rapportering.

Alla får en översikt över sina rapporterade observationer, tillbud och olyckor och får feedback på hur dessa hanterats.

Möjligt att ange specifika mottagare för rapporterade observationer, tillbud och olyckor så att de meddelas direkt.

Check
Fånga upp allt som sker

Engagera hela projektorganisationen i rapporteringen och få bättre koll på risker och störningsmoment.

Check
Stärk involveringen

Alla får ett konkret verktyg att kunna påverka och förbättra sin egen arbetsplats.

Check
Lätt att göra rätt

Användarvänliga flöden underlättar rapporteringen på arbetsplatsen.

Check
Driv åtgärder och återkoppling
Skapa direkta åtgärder för det som rapporterats och förse rapportören med information så att de kan följa sitt ärende.

Upptäck vad BuildSafe kan göra för dina projekt redan idag

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv