INSPEKTIONER​

Användarvänligt stöd för inspektioner på arbetsplatsen

ic_fixed

Dokumentera godkända punkter – med eller utan bevis (foto och kommentar)

ic_not-fixed
Identifiera risker och problem – skapa avvikelser med risknivå, förfallodag och åtgärdsansvarig
ic_pobs
Lyft positiva observationer – beröm och förstärk bra beteenden och lösningar
Device mobile
inspections-main-listing
inspections-main-dev-details
inspections-main-deviations
Möjlighet att schemalägga och få översikt över vilka inspektioner som genomförts eller ej.

Baseras på egna checklistor för ex. skyddsronder, kvalitetsronder, miljöcertifiering (LEED & BREEAM), mottagningskontroller, fuktronder m.m.

Protokoll och separata avvikelser skapas och distribueras automatiskt till projektet efter avslutad inspektion.

Punkter som ännu ej hanterats hamnar automatiskt högst upp på nästkommande inspektion.
Bjud in både externa och interna deltagare – alla inbjudna får protokollet när inspektionen avslutats.
Sök efter punkter, lägg till nya och markera flera punkter samtidigt under inspektionen.
Check
Spar tid på onödig administration

Protokoll skapas automatiskt och separata arbetsorder skickas till de som ansvarar för identifierade avvikelser.

Check
Säkerställ systematik

Schemalägg de inspektioner som bör göras och se vilka som faktiskt utförts.

Check
Inget faller mellan stolarna

Påminnelser om avvikelser skickas tills de åtgärdas, punkter som ej stängts hamnar överst på nästkommande inspektion.

Check
Arbeta mobilt 
 
Alla med rätt behörighet kan enkelt genomföra inspektioner av arbetsplatser via sin telefon eller surfplatta.

Upptäck vad BuildSafe kan göra för dina projekt redan idag

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv