Öka säkerheten och effektiviteten i dina projekt

Effektivisera arbetet i projekten med användarvänlig och smart funktionalitet

Användarvänlig app för rapportering på byggarbetsplatsen

Smart webbplattform för överblick och uppföljning från kontoret

Projekt

Överblick & nyckeltal

Få en snabb och enkel översikt över dina projekt. Listor och nyckeltal hjälper att identifiera röda flaggor och prioritera arbetet.

Enkel projektadministration

Hantera alla projekt. Lägg till nya personer, uppdatera mallar och utred rapporterade incidenter utan krångel.

Total spårbarhet

All information på samma plats. Enkelt att spåra tidigare ärenden och utreda orsak och verkan.

Bjud in hela projektet och fördela tydliga roller

Hantera deltagare

Involvera hela projektorganisationen

Bjud in alla projektmedlemmar och fördela roller efter behov. Rollen definierar vad varje person kan se och göra.

Drag-and-drop

Vill du byta någons roll? Inga problem. Dra personen till den nya rollen och funktionaliteten uppdateras direkt.

Rätt information till rätt person

Rollfördelningen gör att alla får den information de behöver. Då blir det lätt att göra rätt.

Statistik för dina projekt

Genomsnittlig åtgärdstid

Mät den genomsnittliga tiden det tar från att avvikelser upptäcks till att de åtgärdas. Utvärdera hur denna tid utvecklas under olika perioder.

Andel avvikelser åtgärdade i tid

Se hur många avvikelser som åtgärdas innan bestämd deadline. Sätt mål för önskad andel och styr projektet dit.

Vanligaste riskområdena

Få en tydlig överblick över projektets vanligaste riskområden. Sätt sedan in punktinsatser för att dessa områden ska förbättras.

BuildSafe används av flera bolag och projekt i Sverige.

LÄS MER HÄR

Standardisera processer och förenkla kunskapsöverföring mellan projekt

Kontrollpanelen – navet för företagets avvikelsehantering

Hantera checklistor för alla projekt

Hantera mallar för alla projekt

Säkra att projekten har rätt verktyg. Uppdatera och lägg enkelt till nya mallar och checklistor vid behov.

Standardisera informationsinsamling

Standardisera informationsinsamling

Definiera kategorier för alla observationer, tillbud och olyckor som rapporteras för att förenkla analys.

Permissions

Kontrollera notisregler för alla användare

Bestäm vilken information olika användare ska få och hur de ska få den. Säkra ett smidigt informationsflöde i hela företaget.

Statistik för ditt företag

Avvikelser per bolag

Jämför projekt

Få en tydlig överblick över hur alla olika projekt presterar. Fördela resurser dit där de behövs mest.

Säkra compliance

Säkerställ att era rutiner följs i projekten. Följ upp att ronder görs och att risker rapporteras och följs upp.

Utvärdera leverantörer

Gör en prestationsbaserad utvärdering av leverantörerna. Mät och följ upp åtgärdstider och risknivåer för varje bolag.

Full implementering för hela bolaget

Utbildning för hela bolaget

Hjälp med att komma igång med användandet. Vi håller i utbildningar för användare på både kontoret och i projekten.

Löpande utvärdering

Vid uppstart sätter vi tillsammans mål och förväntade resultat. Vi utvärderar sedan löpande och hjälper er nå dit ni vill.

Dedikerad kontaktperson

Vårt customer success-team finns för att ni ska få ut maximala resultat av ert användande. Vid uppstart får ni en dedikerad kontaktperson.

Byggbranschens snabbaste support

För att våra kunder inte har tid att vänta.

 Det finns ett smartare sätt att arbeta

BOKA EN DEMO