Policies och Villkor

Användarvillkor

Villkor som gäller för dig som användare av BuildSafe

Integritetspolicy

Policyn som reglerar hur vi hanterar persondata inom ramarna för GDPR

Allmänna villkor

Villkor som gäller för dig som kund till BuildSafe

Personuppgifts-biträdesavtal

Avtalet som reglerar vår hantering av kunders persondata

Information om Cookies

Information om hur vi använder cookies

Service Level Agreement

Garanterade servicenivåer för de kunder som har valt att använda våra Customer Success-tjänster

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv