INSIGHTS

Kraftfull analysplattform för bättre beslutsunderlag

Nyckeltal kopplade till avvikelsehantering, risker, tillbud & olyckor samt aktivitet visualiserade i realtid.

Möjligt att filtrera på specifika projekt, region, verksamhetsområde, tidsperiod eller budget.
All data tillgänglig i molnet och möjlig att exportera.

DATA FRÅN PROJEKTEN I FYRA ANVÄNDBARA KATEGORIER

Åtgärdshantering

Risker

Incidenter (tillbud & olyckor)

Aktivitet

Taggning på projektnivå

Trender

Mallar

Projekt

Exportera data via CSV

Check
Identifiera trender

hitta förbättringsområden i tid för att kunna sätta in riktade insatser.

Check
Säkerställ processefterlevnad

Håll koll på att processer efterlevs och följ upp där det finns behov.

Check
Arbeta proaktivt

Gå ifrån reaktiva nyckeltal som exempelvis ”antal olyckor / arbetad timme” och arbeta med nyckeltal som istället möjliggör proaktivitet och ständiga förbättringar.

Check
Utvärdera leverantörer

Data nedbrutet på leverantörsnivå möjliggör prestationsbaserad utvärdering.

Upptäck vad BuildSafe kan göra för dina projekt redan idag

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv