Om BuildSafe​

Vi arbetar för säkra och effektiva byggprojekt

Byggprojekt är komplexa platser. Flera olika aktörer ska samarbeta på en begränsad yta som ständigt förändras – ofta under stor tidspress. Förutsättningarna skapar återkommande risker under produktionen som ofta leder till hinder, olyckor eller byggstopp.

För att minimera störningarna krävs ett systematiskt arbete där arbetsplatsen kontrolleras och rätt person får rätt information vid rätt tidpunkt. Tyvärr innebär det ofta en så pass resurskrävande administration att det blir en praktisk omöjlighet. Därför utvecklade vi BuildSafe – en lättanvänd tjänst som både sparar tid och minimerar risker i projekten.

Idén bakom BuildSafe kommer från många års erfarenhet från byggbranschen och tjänsten har utvecklats i nära samarbete med byggbolag, byggherrar och branschorganisationer. Idag växer vi snabbt och arbetar ständigt med att skapa så bra resultat och användarupplevelser som möjligt för våra kunder. Vår mission: att vara en lösning i världsklass som gör säkerhet och effektivitet till avgörande faktorer i valet av leverantörer.

Vi är dedikerade till att skapa säkra och effektiva byggprojekt!

BuildSafe i siffror

2000
Grundat
0 +
Anställda
1 +
Byggprojekt

Vi är en del av Infobric Group

Alla projekt där människor, material och utrustning samspelar har utmaningar.
Vi har bestämt oss för att göra dem så små vi kan.

Infobric Group är en nordisk digitaliseringspartner för ett hållbart samhällsbyggande. Vi tillhandahåller en verktygslåda av nyckelfärdiga SaaS-tjänster som är redo att integreras i våra kunders digitala ekosystem.

Vår mission är att skapa socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser, där de tjänster vi levererar gör jobbet säkrare och enklare för hundratusentals människor varje dag. Samtidigt som vi bidrar till sund konkurrens mellan företag.

Infobric Group har 220 medarbetare i fyra länder och ägs av Summa Equity, som investerar i lösningar på globala utmaningar inom hållbarhet.

Läs mer om koncernen på infobric.com

Upptäck vad BuildSafe kan göra för dina projekt redan idag

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv