BuildSafe

SAMLA PROJEKTENS KMA-PROCESSER PÅ ETT STÄLLE

Effektivare byggprojekt genom att ökad inrapportering av risker och störningsmoment, automatiserad administration och minskade ledtider till åtgärd.

> 1 %
fler observationer
0 %
snabbare åtgärder
0 %
åtgärdat
> 0 %
färre incidenter

BuildSafe integrerar kritiska arbetsflöden

Introduktioner

GDPR-säkrad inskrivning och introduktion av individer på distans  involverar alla deltagare digitalt och minskar administrationen för platsledningen

Löpande rapportering

Ger alla deltagare möjlighet att rapportera in observationer, tillbud och olyckor och därmed möjligheten att bidra till säkerheten och effektiviteten i projektet

Inspektioner

Bygg egna checklistor eller formulär och använd för t.ex. skyddsronder, egenkontroller, LEED/BREEAM, byggdagbok, mottagningskontroller m.m.

Åtgärdshantering

Full kontroll på allt som sker på arbetsplatsen med en statusvy i realtid. Individuellt ansvar med automatiska påminnelser och dokumenterade åtgärder

Incidenthantering

Utredning av tillbud och olyckor för att kartlägga och identifiera rotorsaker och riskkällor. Möjlighet att anpassa efter olika utredningsformat som t.ex. 5 WHY och MTO

Insights

Data för analys automatiseras och tar bort bördan av administration. Insights som visualiserar trender och beprövade nyckeltal. Export av data via csv eller API

Projektvinster

Företagsvinster

BuildSafe på två minuter

Spela videoklipp

Bolag som använder BuildSafe

Bolag som använder BuildSafe
Skanska_logo

BuildSafe på Skanska

Se filmen om hur Skanska använder BuildSafe i sina projekt.

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv