Säkra och effektiva byggprojekt med BuildSafe

BuildSafe används i 3000 bygg- och anläggningsprojekt i tre olika länder. Våra kunder är både entreprenörer och byggherrar som vill säkerställa att alla risker och störningsmoment i projekten identifieras och åtgärdas i tid. 

BuildSafe hjälper dessa projekt att observera fler brister, se till att bristerna åtgärdas snabbare och på sätt sätt minska antalet incidenter på arbetsplatserna. Det lägger grunden för säkra och effektiva projekt som blir färdiga i tid, inom budget och utan olyckor.

”BuildSafe hjälper oss att skapa en säkrare arbetsplats. Vi får fler ögon på arbetsplatsen och risker som jag inte ser lyfts på ett helt annat sätt. Det höjer kunskapsnivån i projekten.”

Christine Johansson

Hälsa & Säkerhetsledare på Züblin

Spela videoklipp
AMF Fastigheter & Veidekke

Komplext projekt på central plats​

Zoi Karakinari (AMF Fastigheter) och Fredrik Viklund (Veidekke), båda projektchefer, beskriver hur de använder BuildSafe för att korta tiden från observation till åtgärd.
Spela videoklipp
Züblin & Trafikverket

Projekt på stor yta med många underentreprenörer

Christine Johansson, Hälsa & Säkerhetsledare på Züblin, berättar hur de säkerställer en hög involvering av projektets underentreprenörer med hjälp av BuildSafe.
Spela videoklipp
Zengun & BRABO / Fabege

Stort projekt med många individer som ska skrivas in

Ali Menan Mosui, Entreprenadingenjör på Zengun, delar med sig av hur BuildSafes inskrivningsfunktion hjälper honom spara 1-2 timmar om dagen.
Spela videoklipp
Skanska

Implementering på flera projekt inom olika regioner och affärsområden

Tre representanter från Skanska från projekt, regional och central nivå pratar om hur BuildSafe bidrar till deras arbete med säkra och effektiva byggprojekt.

Upptäck vad BuildSafe kan göra för dina projekt redan idag

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv