INTRODUKTIONER

Smidig och enkel registrering online

Samtliga individer kan smidigt föranmäla sig via länk innan de kommer till arbetsplatsen

Projektledningen får tydlig överblick över alla och kan stämma certifikat och kvalifikationer
Alla i projektet får tillgång till viktiga dokument och signerar att de tagit del av dessa

Introduktionen ska påbörjas innan man kommer till arbetsplatsen och vara individens ansvar att fullfölja på ett korrekt sätt

Registrering

Registrering av information kring individen

Kompetenser

Registrera nödvändiga kompetenser

Dokument

Läs och skriv under nödvändiga dokument

Introduktion

Fysisk introduktion och validering av uppgifter

Godkänd

Godkänd för arbetsplatsen och inbjuden till BuildSafe

Alla som har blivit inskrivna ska kunna rapportera observationer och incidenter, samt ha tillgång till nödvändig projektinformation

Lägg till admin som ansvarar för inskrivningsprocessen​

Administrera projektets certifikatkrav

Lägg upp standardiserade och projektspecifika dokument

Skriv välkomstmeddelande för ditt projekt
Aktivera & dela länken med projektdeltagare/UE

LÅT PROJEKTDELTAGARNA SKRIVA IN SIG SJÄLVA

Fyll i personlig information & närmast anhörig
Ladda upp ID06 & relevanta certifikat
Läs igenom och godkänn nödvändiga dokument
Signera digitalt
Check
Full översikt & lättillgänglig dokumentation

Få full koll på samtliga medarbetares certifikat, utbildningar och kompetenser.

Check
Säkerställ GPDR-compliance

Skydda projektdeltagare, digital inskrivning för säkerhet i enlighet med GDPR-bestämmelser .

Check
Spara tid i inskrivningen

Frigör tid från analoga inskrivningar genom att alla i projektet kan föranmäla sig innan de kommer till arbetsplatsen.

Check
Sprid kritisk information

Ge alla tillgång till uppdaterad information om projektet och säkerställ med e-signatur att de läst och förstått.

Upptäck vad BuildSafe kan göra för dina projekt redan idag

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv