ÅTGÄRDSHANTERING

Full kontroll på arbetsplatserna med statusvy i realtid

Personliga att-göra-listor med aktuella avvikelser och planerade aktiviteter för alla i projektorganisationen.

Automatiska påminnelser skickas vid deadline.
Full översikt över projektens pågående och åtgärdade avvikelser för platsledningen.
Device mobile

Risk identifieras under rond eller via rapport

Avvikelse skapas och tilldelas åtgärdsansvarig

Avvikelse åtgärdas av åtgärdsansvarig

Återkoppling till den som skapade avvikelsen

Markera avvikelser direkt i ritningen

Ladda upp planritningar på webbplattformen

Markera avvikelser direkt i ritningen

Få full översikt över var avvikelserna finns

Markera åtgärder som inte går att hantera, ange anledning och bild så att rapportören kan komplettera med mer information.
Applicera filter för att identifiera de viktigaste åtgärderna, filtrera på exempelvis risknivå eller plats.
Överblicka vilka åtgärder som du eller specifika projektdeltagare ansvarar för för att lägga fokus där det behövs som mest.
Check
Tydlig ansvarsfördelning

Alla på arbetsplatsen får en tydlig översikt över vad de behöver göra och när, påminnelser går ut automatiskt.

Check
Full kontroll

Tydlig översikt över samtliga åtgärder gör det lätt att följa upp och prioritera.

Check
100 % åtgärdat

Säkerställer att inget faller mellan stolarna och att allt som identifierats åtgärdas.

Check
Transparenta arbetsplatser

Alla kan arbeta säkert med full tillgång till projektens aktuella risker och störningar.

Upptäck vad BuildSafe kan göra för dina projekt redan idag

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv