Vi är många som funderar på hur vi kan upprätthålla produktionen och samtidigt hålla säkerheten hög för medarbetarna under Coronkrisen. Därför anordnade BuildSafe ett webinar där tre KMA-proffs bidrog med sina perspektiv och råd. Se inspelningen nedan.

Den nuvarande Coronakrisen skakar om samhället och ändrar arbetssituationen för många i Sverige. Byggbranschen står inför många utmaningar när allt fler arbetar hemifrån, sjukfrånvaron ökar, varuleveranser blir försenade och utländska underentreprenörer tvingas lämna landet.

Samtidigt fortsätter produktionen på många håll i landet – och många funderar på hur vi kan fortsätta bygga säkert under dessa osäkra tider. Under morgonens panelsamtal i webinar-format deltog dessa tre talare:

  • Christine Johansson, H&S Leader på Züblin Scandinavia
  • Eva Johansson, KMA-chef på AF Bygg Göteborg
  • Johan Gustafsson, KMA-chef på Wästbygg Gruppen

Paneldiskussionen berörde frågor som: hur projekten påverkats av krisen, vilka åtgärder som införts, hur personal och underentreprenörer hålls uppdaterade, vilka digitala verktyg som används för att upprätthålla processer och mycket mer.

Se inspelningen i sin helhet via denna länk.

Stort tack till alla som lyssnade in och till panelen som bidrog med kloka perspektiv!

Stay safe,

Team BuildSafe