Imorse anordnade BuildSafe ett webinar på temat: 5 nyckeltal för säkra byggprojekt. BuildSafes Carl Edlund gick igenom nyckeltalen och Kjell Bye, KMA-chef på BRA Group beskrev hur nyckeltalen används i deras snabbväxande organisation. Länk till det inspelade webinaret finns längst ner i inlägget!

Tillgång till uppdaterade och relevanta nyckeltal är avgörande för att kunna förstå nuläget, sätta mål och följa upp på om målen nås eller inte. Det är lika aktuellt för de finansiella aspekterna av byggprojekt som för arbetsmiljön.

Tyvärr är de vanligaste nyckeltalen gällande arbetsmiljön alldeles för trubbiga och därmed praktiskt svåra att arbeta med. Det tydliga exemplet, antal tillbud och olyckor, är ett typiskt reaktivt nyckeltal som inte bidrar med perspektiv som driver förbättringar i organisationen.

Följden blir även mål som är svåra för organisation att arbeta med – en nollvision – som innebär att så fort en olycka rapporteras in är målet utom räckhåll. När det gäller arbetsmiljön i byggprojekt bör fokus istället ligga på att skapa en positiv rapporteringskultur där allt som sker rapporteras in.

Med denna data kan sedan proaktiva nyckeltal definieras som hjälper projekten att kontinuerligt förbättra och utveckla arbetsmiljöarbetet. På så sätt läggs grunden för säkrare arbetsplatser.

Här presenterar vi fem sådana nyckeltal som, genom att arbeta med dem kontinuerligt, bidrar till säkrare byggprojekt.

Se det inspelade webinaret om nyckeltalen via denna länk!