Vid det norra inloppet till Stockholm växer Norra Tornen fram. Oscar Properties ligger bakom jätteprojektet som kommer bli två av stadens högsta bostadshus. Sedan ett år tillbaka har projektet använt BuildSafe för att hålla koll på arbetsmiljön. Vi har pratat med biträdande projektchefen, Fredrik Lundberg.

Det är svårt att missa Innovationen, det högsta av de två Norra Tornen, när man kör in i Stockholm. Tornet växer med nästan en våning per vecka och ska till slut bli 125 meter högt fördelat på 37 våningar. Det andra tornet, Helix, kommer börja resa sig nu under hösten och bli 110 meter högt och ha 34 våningsplan.

Bostäder med det lilla extra

Totalt byggs 320 premiumlägenheter som ska erbjuda det lilla extra för de boende. En biograf, ett gym och gemensamma lokaler hör till bekvämligheterna.

– Oscar Properties är ett bolag som gillar design och arkitektur. Vi samarbetar med världskända arkitekter och strävar alltid efter att göra något annorlunda som skiljer våra fastigheter från resten, berättar Fredrik Lundberg.

Fredrik är biträdande projektchef på Norra Tornen. Rollen innebär att han arbetar tätt ihop med projektchefen för att se till att produktionen flyter på i enlighet med tidplan och budget. Arbetsmiljö och logistik utgör en viktig del av rollen.

Logistik och samordning

Projektets storlek innebär många utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är alltid cirka 200 personer på plats och mycket material flödar ständigt upp och ner från tornet.

– Samordningen av underentreprenörer och kring logistiken är viktiga utmaningar att håll koll på ur ett arbetsmiljöperspektiv. För att se till att det fungerar väl lägger vi stort fokus på att hålla en bra dialog med alla entreprenörer om vad som gäller.

För att upprätthålla ett bra samarbete och dialog kring arbetsmiljön använder Oscar Properties BuildSafe på projektet. Verktyget används av hela projektet för arbetsplatsinspektioner och för rapportering och uppföljning av observationer, tillbud och olyckor.

– BuildSafe ger alla på bygget möjligheten att rapportera information om risker och störningar. Verktyget underlättar även för oss som sköter ronderna – vi gör det direkt i telefonen, protokollet går ut direkt och uppföljning görs automatiskt. Även våra underentreprenörer gör ronder i BuildSafe, det underlättar att ha allt i samma format.

Fredrik Lundberg på skyddsrond med BuildSafe

BuildSafe på alla projekt

Sedan starten på Norra Tornen har Oscar Properties tagit beslutet att även rulla ut BuildSafe på sina övriga projekt. Genom att arbeta digitalt med arbetsmiljö och avvikelsehantering öppnas nya möjligheter upp för statistik och mer databaserade beslut.

Nyckeltal som bidrar till en bättre överblick, på både på projekt- och bolagsnivå, visas hela tiden i realtid. Utöver detta får de enskilda projekten djupgående statistikrapporter som bidrar till mer välinformerade beslut.

– För oss är det en stor fördel att sammanställa statistik från projekten. Det ger oss en överblick över negativa och positiva trender och bidrar till att vi systematiskt kan arbeta bort problemområden, berättar Fredrik.

Statistiken har även bidragit till en bättre utvärdering av underentreprenörer.

– BuildSafe ger tydlig statistik på hur olika underentreprenörer presterar. Det ger information, svart på vitt, som vi använder i våra kontraktpartsmöten för att föra konstruktiva dialoger. Statistiken är väldigt viktig för relationen med våra underentreprenörer och påverkar vilka vi väljer att arbeta vidare med, fortsätter Fredrik.

Viktigt med digitala standarder

Fredrik berättar att han innan BuildSafe arbetat mycket med papper och penna för att sköta avvikelsehantering och dokumentation i tidigare byggprojekt. Bilder på avvikelser togs med mobiltelefonen och laddades sedan upp i dokument på datorn.

– Det var ett tidskrävande och ineffektivt arbete som inte heller gav uppföljning på att avvikelser faktiskt åtgärdats, beskriver Fredrik.

Han tycker att det är bra att branschen nu digitaliseras, och trycker på vikten av digitala standarder.

– Byggbranschen borde göra mer för att digitaliseras, och göra det snabbare. Vi är i en väldigt konservativ bransch – men vi borde gå mot fler digitala standarder inom exempelvis arbetsmiljö, kvalitet och logistik.

Skulle du rekommendera BuildSafe till branschkollegor?

Det skulle jag absolut göra! Det fungerar bra, avslutar Fredrik.

Intresserad av att lära dig mer om BuildSafe? Kika gärna på vår produktsida eller boka en demo så hör vi av oss!