29 Mar, av Jonas Leijonhufvud

Härom veckan kunde Di Digital rapportera att byggsektorn har halkat efter många andra branscher i sin digitala utveckling. Det gäller inte minst logistiken ute på byggarbetsplatserna där många processer krockar med varandra.

Börsbolaget BIMobject vill lösa en del av problemet med sin virtuella legolåda för byggvaror. Startupbolaget Buildsafe hoppas använda ny teknik för att lösa ett annat problem.

”Buildsafe är en molntjänst som effektiviserar och förenklar säkerhetsarbetet i byggprojekt. I grunden handlar det om att minska ledtiden från det att risker upptäcks till de att de åtgärdas”, säger Leo Sydow, marknadschef på Buildsafe.

Läs hela artikeln på digital.di.se