Veidekkes huvudskyddsombud säkrar Sergelhuset med BuildSafe

I hjärtat av Stockholm pågår den omfattande ombyggnationen av Sergelhuset. Tre huskroppar ska genomgå en total transformation och sedan starten använder projektet BuildSafe för att arbeta både säkert och effektivt. Vi har pratat med Veidekkes regionala huvudskyddsombud på plats – Jonas Ekström.

Precis intill Sergels torg bygger Vasakronan om sin fastighet Sergelhuset. Under det tre år långa projektet ska 86 000 kvadratmeter utvecklas till hotell, bostäder, kontor och handel. Veidekke, Zengun, NCC och Ramirent ansvarar för de olika entreprenaderna som angränsar till varandra.

Höga krav på arbetsmiljön

Det är ett stort och komplext projekt med många aktörer som ska samarbeta på en väldigt begränsad yta. Att det även ligger på en av Stockholms mest trafikerade adresser gör att det ställs väldigt höga krav på arbetsmiljön. En av de som arbetar med säkra att arbetsmiljöarbetet flyter på är Jonas Ekström, huvudskyddsombud på Veidekke.

– Jag arbetar med att se till att alla som är inne på området följer våra ordnings- och skyddsregler. Jag informerar om hur man arbetar säkert och följer upp att alla reglerna efterlevs. Om alla kommer hem på kvällen utan skador är mitt jobb gjort, berättar Jonas.

Rollen som huvudskyddsombud handlar mycket om att lyckas involvera alla i projektet i säkerhetskulturen och se till att alla förstår hur, och framför allt varför, de ska arbeta säkert.

– Det handlar om att se till att alla hjälps åt att påpeka och åtgärda osäkerheter. För att det ska fungera är det väldigt viktigt att hela tiden förklara varför vi har de regler vi har. Förstår man inte varför man ska arbeta säkert gör man det inte.

Involvering extra viktigt i stora projekt

Ett komplext projekt som Sergelhuset innebär många utmaningar. I och med att det är så många underentreprenörer som ska utföra olika arbeten samtidigt gäller det att se till att samarbetet fungerar väl och att alla tänker säkerhet. Involvering är en viktig del i detta arbete berättar Jonas.

– Jag vill att underentreprenörer ska vara lika involverade i detta projekt som jag är och känner stolthet i att ha varit med i det här projektet.

För tillfället är cirka 80 personer aktiva på Veidekkes entreprenad, en siffra som kommer växa markant efter att rivningsarbetet är färdigt. Just nu monteras en 107-meter hög kran under nattetid och 180 byggbodar byggs på Sveavägen inför det att projektet går in i nästa fas.

– Planering är A och O. Det är viktigt att hela tiden hålla ett helhetsgrepp över allt som sker för att undvika olyckor och förseningar, säger Jonas.

BuildSafe – navet för arbetsmiljöarbetet på Sergelhuset

Sedan projektet startade under sommaren 2017 har samtliga entreprenader använt BuildSafe för att hålla koll på säkerheten, effektivisera samordningen och korta ner ledtider. Verktyget används för all avvikelsehantering samt för rapportering och uppföljning av observationer, tillbud och olyckor.

– Vi använder BuildSafe dagligen. Det används både för våra egna ronder och för gemensamma skydds-, etablerings- och miljöronder med de övriga entreprenörerna. Alla rapporterar och kommunicerar i samma format, beskriver Jonas.

Rätt information till rätt person – direkt

Jonas är nöjd med hur det fungerar jämfört med hur han arbetat tidigare på andra projekt.

– Med BuildSafe får vi ut rätt information, till rätt person – direkt. Man kan skriva hur många skyddsrondsprotokoll som helst – det är ingen som har någon aning om vad som ska göras. Nu säkrar vi istället att informationen kommer ut direkt till de ansvariga. Jag är imponerad över hur bra det fungerar.

Arbetsmiljön har ett stort fokus på Veidekke. Varje möte inleds med att prata om HMS: Hälsa, Miljö och Säkerhet. Det samma gäller för BAS-mötena på Veidekkes entreprenad.

– Mötena har blivit mycket tydligare sedan vi började arbeta med BuildSafe. Vi kan tydligt och visuellt se alla nyckeltal som visar hur vi ligger till med avvikelsehanteringen. Det öppnar för en bra diskussion och skapar en tydlighet i vad vi måste fokusera på, berättar Jonas.

Underlättar utvärdering och prioritering

Som huvudskyddsombud gäller det att hela tiden utvärdera hur de olika bolagen och individerna sköter sitt arbetsmiljöarbete.

– BuildSafe bidrar till en helt annan spårbarhet än vi haft tidigare. Jag får tydliga bevis, svart på vitt, om någon inte sköter sig och kan på så sätt prioritera mitt arbete bättre, beskriver Jonas.

Jonas beskriver även hur BuildSafe har skapat ett starkare samarbete med beställaren, Vasakronan.

– Vasakronan är aktiva i BuildSafe och kan följa arbetet. Det stärker samarbetet och bidrar till ökad transparens och involvering. De är tacksamma för att de kan se att vi följer planen och det är ett bra sätt för oss att visa att vi gör ett bra jobb.

Skulle du vilja rekommendera BuildSafe till dina branschkollegor?

– Absolut. Inte en tvekan i det svaret. Jag fick själv BuildSafe rekommenderat av mina kollegor på ett av Veidekkes projekt i Högdalen och är väldigt glad över att nu själv få använda det. Det förenklar mitt arbete väldigt mycket och jag är övertygad om att det skulle hjälpa fler bolag. Man behöver det här för att hålla koll, avslutar Jonas.

Vi tackar Jonas för den här intervjun och ser fram ett fortsatt bra samarbete med både Veidekke och resten av projektorganisationen på Sergelhuset.

Många projekt använder BuildSafe

Visste du att BuildSafe även används på det stora projektet tvärs över gatan från Sergelhuset? Här kan du läsa om hur Urban Escape (nya Gallerian) arbetar med arbetsmiljö.

Läs gärna mer om hur BuildSafe fungerar på vår hemsida. Tveka inte att höra av dig om du vill boka en demonstration av hur verktyget skulle kunna fungera i dina projekt.

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv