Tida Byggpartner bygger med BuildSafe

Vi är glada över Tida Byggpartner valt att rulla ut BuildSafe i sina projekt!

Tida Byggpartner har som vision att vara ”Lite annorlunda, lite bättre”. Det kan bla innebära att hitta nya lösningar som skapar bättre förutsättningar för våra produktionsledare och projektledare och där till ett säkrare projekt för samtliga inblandade. Med BuildSafe som arbetsverktyg lever vi inte bara upp till gällande lagkrav där vi skapar en säker och sund arbetsplats utan det ger oss även ett mervärde i form av effektivitet, systematik och kontroll”, säger Ann-Sofie Ring, Arbetsmiljösamordnare på Tida Byggpartner.

Tack för förtroendet – vi ser fram emot ett gott samarbete!

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv