Säkerhetsbesök med Håll Nollan

BuildSafe är stolta medlemmar i Håll Nollan – som är byggbranschens gemensamma samverkan för noll olyckor på våra arbetsplatser. I veckan genomförde medlemmarna ett säkerhetsbesök på en arbetsplats i Stockholm. BuildSafe var på plats.

Visionen: ingen ska skada sig på våra arbetsplatser

Håll Nollan startades under 2017 av 13 av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag. Med deras erfarenhet från alla olika faser av byggprojekt vill de gemensamt samarbeta för säkrare arbetsplatser. Sedan starten har organisationen vuxit till 36 medlemmar, där vi på BuildSafe är en av dem. Visionen är att vi tillsammans ska uppnå målet att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser.

För att nå målet arbetar Håll Nollan efter fyra huvudsakliga intresseområden: ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och standarder och kravställare som beställare.

Gemensamma säkerhetsbesök för utbyte och lärande

En av aktiviteterna som genomförs löpande är gemensamma skyddsronder på medlemsföretagens arbetsplatser. Syftet är att visa att vi som bransch aldrig ska konkurrera kring arbetsmiljö och säkerhet – utan att vi ska lära oss från varandra för att utvecklas. Den utvalda arbetsplatsen visar upp de utmaningar de står inför och alla får dela erfarenheter och återkoppla med reflektioner under säkerhetsbesöket.

Besök på Peab och Akademiska Hus bostadsbygge

Arbetsplatsen som besöktes under veckan var bostadsprojektet Teknikringen, där Akademiska Hus är beställare och Peab är entreprenör. Under säkerhetsbesöket genomfördes en skyddsrond där alla deltagarna fick rapportera både riskobservationer och positiva observationer. Givetvis använde vi BuildSafe för detta! Efter skyddsronden var det uppsamling och gemensam diskussion kring observationerna.

Tack till alla som deltog!

Vi vill tacka Håll Nollan, Akademiska Hus och Peab för det här initiativet. Och även alla övriga bolag som deltog. Det var ett utmärkt tillfälle att tillsammans med flera olika branschaktörer lära av varandras exempel och föra en dialog kring arbetsmiljö och säkerhet. Stort tack! #byggsäkert

 

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv