Nyhet: Rollanpassad och action-orienterad startvy för alla

Effektivitet och värdeskapande aktiviteter är ledord för den moderna byggbranschen oavsett vilken roll man har. Samtidigt står säkerhet i fokus och det är viktigt att involvera hela projektorganisationen i arbetsmiljöfrågor för att fler ska kunna lyfta risker. Dessa perspektiv ligger till grund för vår senaste lansering – en rollanpassad startvy för bättre visualisering och enkelhet. 
I ett projekt i BuildSafe finns fem olika roller – projektadministratör, inspektör, åtgärdsansvarig, insynsperson och rapportör. Rollfördelningen säkerställer att rätt information når rätt person och definierar vad varje person kan se och göra. Detta är extra tydligt i den senaste uppdateringen, där användarna nu kommer att mötas av en helt ny startvy anpassad för den roll man har.
Den anpassade vyn driver på rätt beteenden ute i produktion och gör det enkelt för alla roller att få en tydlig översikt. Med hjälp av detta kan användaren snabbt förstå vad som behöver prioriteras och på så sätt fokusera och agera på rätt saker. Den nya startvyn sammanfattar användarens tilldelade uppgifter och är uppbyggd på ett sätt som driver på beteenden att åtgärda avvikelser, genomföra ronder eller agera på rapporter baserat på funktion i BuildSafe – ingenting ska kunna hamna mellan stolarna. 
För att göra det ännu smidigare för användare att rapportera observationer och incidenter har vi också lyft rapporteringsfunktionen till startvyn. Genom ett enkelt knapptryck kan en observations- eller incidentrapport påbörjas direkt från startvyn, vilket sänker tröskeln till att rapportera ytterligare, underlättar för nya användare och förhoppningsvis bidrar till att fler risker lyfts. 
Vi hoppas att uppdateringen hjälper er att skapa säkrare och effektivare projekt! 

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv