Hur BuildSafe förbereder sig för GDPR

EUs dataskyddsförordning (GDPR), kommer att sätta en ny standard för hur alla bolag använder och skyddar EU-medborgares data. Förordningen träder i kraft i maj 2018. Med den här texten beskriver vi hur vi på BuildSafe förbereder oss.

På BuildSafe lägger vi mycket tid på att förbereda oss och se till att alla våra processer är i enlighet med kraven i GDPR. Arbetet handlar om att kartlägga och dokumentera alla sätt vi hanterar persondata – för att snabbt och enkelt kunna erbjuda transparens till kunder, användare och myndigheter.

För alla bolag sträcker sig förberedelserna för GDPR utanför det egna bolaget – det gäller även att säkerställa att alla leverantörer man använder arbetar på ett korrekt sätt. Därför är det allra viktigaste för oss är att alla våra kunder och användare känner sig trygga med att vi hanterar deras persondata i enlighet med den nya förordningen.

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en omfattande dataskyddsförordning som träder i kraft över hela EU den 25 maj 2018. Förordningen ersätter EUs tidigare dataskyddslag för att stärka persondataskyddet och individers rättighet att kontrollera vilken data om dem som lagras. Det kommer att harmonisera reglerna för personuppgiftsbehandling inom EU.

Vad har individer för rättigheter gällande data som lagras om dem?

Dataskyddsförordningen GDPR innebär att individer ges rättigheter att kontrollera den data som lagras om dem samt påverka hur den datan används. Här är en sammanfattning av de viktigaste rättigheterna som berör användare i BuildSafe:

  • Rätten att få information om data
  • Rätten att göra registerutdrag
  • Rätten att begära att data raderas
  • Rätten att göra invändningar

Påverkar det bygg- och fastighetsbolag?

Absolut. Alla som på något sätt hanterar eller lagrar data om EU-medborgare påverkas av GDPR – oavsett vilken bransch man verkar i eller om man är baserad inom eller utanför EU.

Vad gör BuildSafe för att förbereda sig för GDPR?

För att säkerställa att vi hanterar våra kunders och användares personuppgifter korrekt genomför vi nu följande övergripande åtgärder:

  • Uppdaterat vår Integritetspolicy.
  • Analyserar alla våra processer som hanterar persondata och dokumenterat hur och var den lagras samt vilka eventuella personuppgiftsbiträden som bistår oss i dessa processer.
  • Tar fram interna rutiner för hur vi på ett säkert och effektivt sätt ska kunna hantera förfrågningar från rättssubjekten kring deras data.
  • Tecknar nya personuppgiftsbiträdesavtal med de kunder som tidigare inte tagit del av det som en bilaga i våra avtal.
  • Tecknar nya användarvillkor för alla användare som visar hur vi tar tillvara våra användares rättigheter.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om GDPR eller mina rättigheter som användare?

Om du har frågor om GDPR eller dina rättigheter som användare kontakta vårt GDPR-team på: gdpr@buildsafe.se

 

 

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv