Digitala diskussioner med skyddsombud

Byggnads håller löpande möten med sina förtroendevalda skyddsombud för att diskutera nyheter, utmaningar och möjligheter inom arbetsmiljö. Här har digitalisering blivit ett allt mer diskuterat ämne. Vad innebär det att hantera arbetsmiljön med digitala verktyg? Hur kan vi dra nytta av dessa verktyg för att skapa säkrare arbetsplatser?

Under dagens möte var vi på BuildSafe inbjudna för att presentera verktyget och visa fördelarna med att hantera det löpande arbetsmiljöarbetet digitalt. Vi fick många bra frågor och landade tillsammans i ett par riktigt bra slutsatser om hur skyddsombud kan dra nytta av BuildSafe i sitt arbete. Här är ett par exempel:

  1. Möjliggör involvering och att alla yrkesarbetare, oavsett bolag, kan bli hörda. BuildSafe gör det möjligt för alla i byggprojektet att rapportera observationer, tillbud och olyckor via appen. Allt som rapporterats går direkt till projektledningen och den som rapporterat får snabb återkoppling.
  2. Prioritera insatser och höj lägstanivån i alla projekt. Genom att arbeta digitalt med BuildSafe skapas överskådlig statistik om var flest risker finns, vilka de vanligaste riskerna är och vilka som är ansvariga. Det möjliggör för skyddsombud att prioritera sina insatser på de projekt och riskområden som behöver förbättras.
  3. Säkra att inget som rapporterats faller mellan stolarna. Med BuildSafe loggas allt som rapporterats. Automatiska påminnelser skickas om avvikelser som ännu inte åtgärdats för att säkerställa att inget glöms bort. Avvikelser som ännu inte åtgärdats hamnar även alltid högst upp på nästa skyddsrondsprotokoll.

Vi tackar Byggnads för att vi fick komma och presentera BuildSafe för skyddsombuden!

 

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv