Byggvärlden: BuildSafe får Framtidspriset 2017

3 juli, av Jenny Marcuson Fors

Leo Sydow, grundare och marknadschef på Buildsafe har tilldelats Framtidspriset 2017. Buildsafe är ett mobilt verktyg som hjälper byggbranschen att lösa upp krångel kring kommunikation och säkerhetsarbete, och bidrar därmed till säkrare arbetsplatser genom att digitalisera processer.

Ökat bostadsbyggande är avgörande för fortsatt tillväxt och utveckling av samhället, men byggandet får inte ske på bekostnad av säkerheten för dem som bygger. Leo Sydow har tillsammans med sina medgrundare på Buildsafe och forskare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, utvecklat ett digitalt verktyg som bidrar till säkrare och mer effektiva byggprojekt. Genom att använda verktyget kan bygg- och fastighetsbolag minska ledtider och förbättra kommunikationen kring störningsmoment och risker i sina projekt.

Framtidspriset delas ut av Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Swedbank och Teknikföretagen.

Läs hela artikeln här.

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv