Byggindustrin: Digitalt verktyg lyfter arbetsmiljön

Digitala verktyg kan innebära stora förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet i byggbranschen. Det visar en rapport från KTH. Effekterna är tydliga: ett digitalt verktyg för skyddsrondsarbetet ger bättre struktur och ökad delaktighet, mer samarbete och sparar tid.

25 Aug, av Nomi Melin Lundgren

Digitala verktyg kan innebära stora förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet i byggbranschen. Det visar en rapport från KTH. Effekterna är tydliga: ett digitalt verktyg för skyddsrondsarbetet ger bättre struktur och ökad delaktighet, mer samarbete och sparar tid.

Inom byggbranschen finns flera digitala system för att systematisera arbetsmiljöarbetet, bland annat har några av de större byggföretagen egna system, och AFA-försäkring har tagit fram IA-systemen som är branschspecifika system.

För att se vilka effekter det digitala verktyget Buildsafe kan ha på skyddsrondsarbetet i byggbranschen inledde KTH en studie av två byggprojekt som fick prova på verktyget hösten 2015. Studien har finansierats av Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF). Nu är utvärderingens första del klar.

Två projekt, ett ombyggnadsprojekt av hyresbostäder och ett nybyggnadsprojekt av bostäder har testat att använda verktyget under en försöksperiod som inleddes hösten 2015.

Läs hela artikeln på byggindustrin.se

Foto: Mattias de Frumerie

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv