Byggdagbok med BuildSafe

Snart släpps som bekant en stor uppdatering av BuildSafe. Uppdateringen gör det möjligt att nyttja verktyget för fler olika typer av inspektioner, kontroller och formulär. BuildSafe blir ett mer heltäckande verktyg för projektets KMA-processer, helt enkelt. Ett nytt användningsområde som många kunder frågat efter är byggdagbok.

Om byggdagbok

Under utförandeskedet av en entreprenad är det viktigt att dokumentera vad som händer på arbetsplatsen. Byggdagboken används för att dokumentera framfart i projektet och innehåller ofta information kring påbörjade och slutförda arbeten, eventuella störningsmoment samt ändringsarbeten för den givna perioden. Byggdagboken används för att kunna styrka de delmoment som genomförts under projektets gång.

Vilka skriver byggdagbok och när?

Det varierar vilka som för byggdagbok. Antingen är det platschefens ansvar eller så distribueras ansvaret, så att ansvariga för vissa delmoment för dagbok om dessa.

Värdet med att föra byggdagbok digitalt

Det finns många fördelar med att föra byggdagbok digitalt med hjälp av BuildSafe.

För det första blir dokumentationen i sig blir enklare att hantera – istället för att hantera en lunta med papper eller behöva bläddra i en fysisk bok när information kring ett specifikt skede behövs, finns allt sorterat på datum i ett digitalt format.

För det andra möjliggör ett digitalt format en ökad tydlighet. Det blir enkelt att anpassa frågor och formuleringar beroende på vart i produktionen man befinner sig samt att dokumentera relevanta händelser genom att lägga till både bild och kommentar

Slutligen förbättras även spridningen av informationen även avsevärt. Finns det personer på projektet som alltid ska ta emot dagboksnoteringar kan detta ställas in på förhand, på så sätt säkerställs det att rätt individer tar del informationen utan någon handpåläggning. I och med att du alltid har byggdagboken i telefonen behöver du inte springa och hämta den fysiska boken för att fylla i utan kan göra det när helst det passar och oberoende av vart du befinner dig. 

Så här kan en mall för byggdagbok se ut i BuildSafe

I juni lanserar vår stora uppdatering som gör det möjligt att föra byggdagbok och mycket mer i BuildSafe. Håll utkik för fler exempel innan dess här på bloggen!

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv