Billström Riemer Andersson bygger med BuildSafe

Ett drygt decennium sedan starten har det snabbväxande Göteborgsbolaget Billström Riemer Andersson vuxit sig till en stark aktör i Västsverige. Innovation och långsiktighet är en viktig del av framgångsreceptet och idag är de trogna användare av BuildSafe. Vi har träffat BRA Bygg ABs KMA-ansvarige, Kjell Bye.

På relativt kort tid har BRA Bygg blivit en stark aktör på Västkusten. Drygt 200 medarbetare, ett färskt miljardavtal med Geely och en årsomsättning på ca. 1,4 miljarder kronor talar sitt tydliga språk. Kjell Bye menar att framgångarna berott på ägarnas sätt att styra bolaget.

– Ägarna är innovativa i sitt sätt att tänka och väldigt skickliga på att förstå vad kunden vill ha. Geely-avtalet är ett bra exempel på hur vi var flexibla och arbetade nära tillsammans med kunden i planeringen. Vi tror på starka och långsiktiga partnerskap, säger Kjell Bye.

Att visa en stor flexibilitet är viktigt. BRA Byggs löfte till marknaden är att sätta kunden i fokus och förvandlar kreativa idéer till färdiga projekt.

Arbetsmiljö och säkerhet – en central fråga för BRA Bygg AB

Kjell Bye har varit på BRA Bygg i drygt ett och ett halvt år och ansvarar för bolagets kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Han har drygt 30 års erfarenhet från byggbranschen och kommer senast från ett bolag i Norge där han bland annat arbetat mycket med ISO-frågor. KMA har varit en röd tråd genom hela karriären.

– På BRA arbetar jag mycket med att se över att processer efterlevs och hålls uppdaterade – och med att leta efter nya system som kan göra oss effektivare. Det handlar mycket om att titta på hur vi bättre kan planera för säkerhet, säger Kjell.

Kjell spenderar ungefär hälften av sin arbetstid ute i produktionen för att stötta arbetsmiljöombuden, tjänstemännen och hålla i utbildningar. Andra hälften spenderas på att arbeta strategiskt med KMA-frågor ur ett bolagsperspektiv och bistå i planeringsskedena av nya projekt. Han beskriver att arbetsmiljö och säkerhet är en väldigt viktig fråga för bolaget.

– Det är en central del av hela organisationen. Koncernledningen lägger stort fokus på att vi ska ha ett effektivt arbetsmiljöarbete och starkt säkerhetstänk. Vi har en hel avdelning för enbart dessa frågor och har 13 arbetsmiljöombud ute i produktionen.

BRA Bygg börjar bygga med BuildSafe

Under våren 2017 valde BRA Bygg att testa BuildSafe på ett av sina projekt för att utvärdera om verktyget kunde bidra till arbetsmiljöarbetet.

– Med tanke på vår starka tillväxt och ökande mängd yrkesarbetare behövde vi ett digitalt verktyg. Att sköta all rapportering med papper och penna kändes som bortkastad tid. Jag tittade på flera verktyg men valde ganska snabbt BuildSafe, berättar Kjell.

För BRA Bygg var det avgörande att kunna pilota BuildSafe på ett projekt innan verktyget rullades ut i bredare skala, fortsätter Kjell.

– Vi tittade på en mängd olika alternativ när vi utvärderade digitala verktyg. De allra flesta är gjorda enbart för personer med goda IT-kunskaper. Det var viktigt för oss att se att BuildSafe fungerade för hela projektorganisationen och att alla faktiskt ville använda det.

Pilotperioden var framgångsrik och verktyget togs väl emot av användarna. Detta ledde till att BRA Bygg beslutade att ta in BuildSafe över större delen av projektportföljen. Kjell beskriver att beslutet grundades i att verktyget skapar positiva effekter både ute i projekten och på en central nivå i bolaget.

Effektiviserar avvikelsehanteringen i projekten

Sedan BuildSafe införts på majoriteten av projekten i bolaget beskriver Kjell att de sett flera positiva effekter ute i produktionen.

 – BuildSafe är ett verktyg som är enkelt att arbeta med ute i projekten. Det krånglar inte och vi ser att alla punkter blir åtgärdade snabbare. I och med att all information är lättöverskådlig och tillgänglig skapas en positiv konkurrens. Alla blir måna om att släcka sina punkter snabbare.

 Förenklar styrning på central nivå

I och med att alla avvikelser, tillbud och olyckor rapporteras och följs upp digitalt skapas värdefull statistik som kan användas på en central nivå i bolaget. Kjell beskriver att det blivit lättare att mäta och skapa åtgärder för projekt som behöver stöd. Samtidigt kan duktiga projekt visa upp att de arbetar bra.

– Allt blir spårbart och vi har mycket bättre koll på projekten från en central nivå. Nu får vi dagsaktuell information vilket gör det lättare att göra insatser där det faktiskt behövs.

Förbättrar involveringen av underentreprenörer

BRA Bygg arbetar mycket med underentreprenörer i sina projekt och kände tidigare utmaningar med att involvera dessa fullt ut i projekten. Förr lades mycket tid på att dokumentera ansvarsfördelning för olika avvikelser – och följa upp att åtgärder faktiskt gjorts.

– Med BuildSafe skapar vi ett tydligt engagemang kring avvikelser och kan enkelt involvera våra underentreprenörer. Nu får vi UE att ta tydligare ansvar för sina punkter och kan spåra vad som gjorts. Allt är digitalt och överskådligt, berättar Kjell.

Snabb och effektiv implementering

För många bolag finns en oro att införa nya digitala verktyg ute i produktionen. Mycket av oron grundar sig i att det kommer skapa förvirring och att alla medarbetare inte kommer kunna involveras i det nya arbetssättet. Kjell berättar att denna oro fanns även hos BRA Bygg men att denna försvann på grund av hög användarvänlighet och smidig implementering.

– Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med BuildSafe vilket ledde till att vi kunde komma igång med användandet snabbt och effektivt. När vi beslutade oss för att börja startade vi 6 projekt på 14 dagar till ett projektvärde av över 1 miljard kronor.

Nu har efterfrågan att använda BuildSafe ökat internt i organisationen.

– Nu hör våra platschefer av sig redan i projekteringen och säger att dom vill ha BuildSafe, det är riktigt kul, säger Kjell.

Både säkerhet och effektivitet har ökat

Kjell berättar att BRA Bygg redan ser tydliga effekter av BuildSafe.

– Vi ser hur onödiga tillbud har minskat med nästan 50 % och att alla avvikelser åtgärdas. I och med att vi använder ett modernt verktyg är vi mer på tårna och arbetar mer proaktivt. Vi får ett bättre arbetsmiljötänk och systematik – då går farorna ner.

Hela koncernen har lyfts gällande arbetsmiljöfrågorna då alla framsteg blir konkreta och mätbara.

– I takt med att vi får säkrare arbetsplatser där våra medarbetare känner sig trygga blir vi effektivare och levererar bättre helt enkelt, fortsätter Kjell.

Skulle du rekommendera BuildSafe till kollegor i branschen?

 – Absolut, utan tvekan! Det har jag redan gjort. Vi pratar även med våra kunder om BuildSafe och bjuder in dom till verktyget för att kunna visa att vi gör ett bra jobb. De uppskattar att de får insyn, avslutar Kjell.

Är du intresserad av hur BuildSafe skulle kunna fungera för ditt företag? Titta gärna på vår produktsida eller boka en demo så berättar vi mer!

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv