Arbetsliv: App ger bättre skyddsronder

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från KTH. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren.

8 sept, av Krister Zeidler

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från KTH. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren.

Buildsafe är ett digitalt system som lanserades i början av året och som utvecklats för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser. Appen används bland annat vid skyddsronder och ger tillsammans med en webbplattform möjlighet att snabbt rapportera in avvikelser och få en överblick över vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Det ger struktur, kapar ledtider och underlättar kommunikationen. På så sätt har systemet underlättat hela processen kring skyddsrondsarbetet, säger Teresia Nyman, ergonom och med dr, som tillsammans med forskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH) gjort en utvärdering av Buildsafe.

Läs hela artikeln på Arbetsliv

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv