AF Bygg Göteborg väljer BuildSafe

Vi är väldigt glada över att meddela att AF Bygg Göteborg väljer att rulla ut BuildSafe över alla sina projekt efter en lyckad pilot. 

Eva Johansson, HMS-chef AF Bygg Göteborg, säger:

På AF-Gruppen är hälso- och säkerhetsarbetet alltid högst upp på agendan. Med hjälp av BuildSafe har vi effektiviserat vårt systematiska arbetsmiljöarbete och skapat bättre förutsättningar för att styra och följa upp projektens prestanda. Vi använder BuildSafe för miljö- och skyddsronder, brandronder, fuktronder, försyner och sist men inte minst inrapportering av oönskade händelser (tillbud, observationer mm).

Tack Eva och AF Bygg Göteborg, vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv