BuildSafe skapar positiv rapporteringskultur hos tunnelbyggaren Subterra

Sedan etableringen i Sverige 2014 har Subterra vuxit snabbt. Fokus ligger på tunnelbyggande och omsättningsprognosen för året är 900 MSEK. Det senaste året har BuildSafe använts i projekten, något som drivit på en positiv rapporteringskultur enligt KMA-medarbetaren Ulf Wallin.

Subterra är ett tjeckiskt bolag som etablerade sig i Sverige för sex år sedan. Bolaget är specialiserat på tunnelbyggande och har de senaste åren vunnit en rad kontrakt inom Förbifart Stockholm och utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Det är utmanande projekt som ställer stora krav på projektorganisationen i allmänhet och arbetsmiljöarbetet i synnerhet.

Därför valde Subterra att börja använda BuildSafe för ett drygt år sedan. Ulf Wallin, som arbetar med KMA-frågor på ett av Subterras projekt inom Förbifart Stockholm, ansvarar även för att se till att bolaget får ut så mycket som möjligt av BuildSafe.

Många utmaningar med tunnelprojekt

Att arbeta med tunnlar är riskfyllt och medför många utmaningar. Ulf beskriver att det är viktigt att hålla koll på riskerna och hela tiden se till att lämpliga åtgärder finns på plats.

”Varje projekt står inför många risker. Vi arbetar med sprängningar, tunga entreprenadmaskiner och står ofta i liftar eller korgar. Lägg sedan på att vi är i konstant mörker under jorden – därför är det väldigt viktigt att se till att vi alltid har bra belysning, ventilation och tydliga nödutgångar”.

Enligt Ulf är det allra viktigaste att få igång fungerande rutiner.

”Att få igång rutiner är i sig en stor utmaning och väldigt viktigt för säkerheten. Det är viktigt att tidigt sätta rutiner kring risk- och åtgärdshantering, arbetsberedningar och arbetsplatsintroduktioner. All personal som kommer till arbetsplatsen måste veta hur de ska göra från dag ett.”

Digitala verktyg skapar struktur

För att säkerställa att alla rutiner och processer efterlevs arbetar Subterra med BuildSafe i sina projekt. På så sätt struktureras arbetet samtidigt som det utförs effektivare.

”Vi använder BuildSafe för alla typer av ronder, risk- och incidenthantering och för att hantera åtgärder. Vi håller även på att komma igång med arbetsplatsintroduktionerna. Det skapar en bra struktur för oss”, berättar Ulf.

Genom att arbeta digitalt skapas även en hel del data på arbetsplatserna, något som i sin tur bidrar till att styra och utvärdera projekten.

”Jag använder statistiken från BuildSafe på våra veckomöten. Vi tittar framförallt på åtgärdstider, andel risker som åtgärdas inom deadline och hur många öppna punkter vi har. Då blir det väldigt lätt att se vilka projekt som är bra och inte, och vart insatser behövs”, fortsätter Ulf.

Riskobservationer förebygger tillbud

Ulf betonar vikten av att arbeta förebyggande och att riskobservationer är en viktig del av detta. Han menar att det finns ett tydligt samband mellan rapporterade riskobservationer och antalet tillbud och olyckor.

”Vi ser att våra tillbud har minskat, vilket beror på att vi får in mycket fler riskobservationer när vi arbetar med BuildSafe. Tidigare rapporterade vi bara tillbud och olyckor – nu har vi verktyg för att arbeta förebyggande.”

Den positiva rapporteringskulturen menar Ulf drivs på av att de som rapporterar nu får direkt återkoppling.

”Förut kanske man anslog inrapporterade risker på någon tavla. Folk såg det inte. Nu får den som rapporterar i BuildSafe direkt återkoppling i appen om vad som hänt med incidenten de har anmält. När den som anmäler vet att saker faktiskt hanteras, då kommer de att rapportera nästa gång också. På så sätt har BuildSafe skapat en positiv rapporteringskultur.”

Tidsbesparingar och tydlig ansvarsfördelning

Ulf lyfter fram fler fördelar som han ser med att använda BuildSafe. Verktyget hjälper honom att hålla koll och sparar samtidigt timmar som tidigare lades på tidskrävande administration.

”Det är lätt att skicka åtgärder till medarbetare. Personen som blir tilldelad en punkt får bild, kommentar och en deadline. Efter deadline kommer det automatiskt påminnelser – det skapar en tydlig ansvarsfördelning. När punkten sedan släckts får jag direkt ett meddelande.”

Ulf fortsätter.

”Sedan sparar vi tid genom att arbeta med BuildSafe. Jag har arbetat både med och utan verktyget och det är stor skillnad. Genom att slippa efterarbetet efter ronder och att konstant följa upp på punkter sparar vi många timmar i veckan.”

Skulle du rekommendera BuildSafe till andra kollegor i branschen?

”Ja – det är ett bra verktyg och teamet bakom BuildSafe är alltid lyhörda för våra förbättringsförslag.”

Vi tackar Ulf Wallin och hela teamet på Subterra för ett gott samarbete i arbetet med säkra och effektiva byggprojekt!

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv